Hankkeen esittely

Laatutyö pohjoiskarjalaisessa elintarvikeketjussa -hanke
"Laatua pukkaa"
1.11.2011– 30.9.2014

Kevään 2014 toimintasuunnitelma

Syksyn 2013 toimintasuunnitelma

Kevään 2013 toimintasuunnitelma

Syksyn 2012 toimintasuunnitelma

Kevään 2012 toimintasuunnitelma

Hankkeen väliraportti 1.7. - 31.12.2013

Hankkeen väliraportti 1.1. - 30.6.2013


Hankkeen kohderyhmänä ovat elintarvikealan ja maatalouden toimijat:

  • elintarvikealan yritykset
  • maatalousyritykset
  • riista-alan yritykset
  • maataloustuotteiden jalostuksen ja markkinoinnin alalla toimivat mikroyritykset
  • elintarvikealasta sekä alkutuotannon jalostuksesta kiinnostuneet henkilöt

Koulutushanke, joka on jaettu kahteen osa-alueeseen:

  • laatutoiminta
    elintarvikeketjussa ja laadukas tuotteistaminen > koulutukset lyhytkestoisia


Hankkeen päätavoitteena pohjoiskarjalaisen elintarvikeketjun laatuosaamisen vahvistaminen. Osatavoitteina elintarviketurvallisuuden rakentaminen elintarvikeketjuun, laadukkaan elintarvikeketjun kilpailuedun vahvistaminen, yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden vahvistaminen sekä maakunnan
koulutus- ja kehittämispalvelujen tason nostaminen laatutyöllä.